Házirend

Kedves Vendégeink, kívánjuk, hogy érezzék magukat otthon!

A berendezéseket és a használati tárgyakat kezeljék sajátjukként, és kérjük, akként is vigyázzanak rájuk, hogy azok egy következő alkalommal ismét az Önök kényelmét szolgálhassák! Kellemes és zavartalan itt tartókodása érdekében kérjük, tartsa szem előtt az alábbiakat!

 • A kempingben csak bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Saját vendéget fogadni csak előzetes bejelentés alapján, látogatójegy vásárlása ellenében lehet. Nyaralóvendégeink a recepción kötelesek bejelentkezni, és úti okmányaikat leadni, melyeket a kemping a hivatalos bejelentkeztetésre használ. Kérjük, hogy a kedvezményekre való jogosultságot érkezéskor jelezzék. Az esetleges változásokat azonnal be kell jelenteni (személy elutazása, érkezése, igénybe nem vett szolgáltatások lemondása stb.). A kempinghely kijelölése a kempingszemélyzet kizárólagos joga. a kijelölt helyen kívül más helyet nem lehet igénybe venni. A késői órákban érkező vendégeknek, úti okmányaik leadésa után a Biztonsági Szolgálat ideiglenes helyet jelöl ki.
 • A távozási napon a kempinget legkésőbb 12:00 óráig kell elhagyni, érkezéskor a sátor helyeket, parcellákat 12:00 órától lehet elfoglalni. A kemping továbbtartózkodási pótdíjat számíthat fel, ha a távozás ezen időpont után történik (1 nap teljes költség).
 • Fizetésnél kérjük, vegye figyelembe a recepció nyitvatartási rendjét. A kempingben az utólagos fizetés a szokásos, de ettől a kemping eltérhet, a kényelmesebb ügyintézés érdekében ajánljuk a távozás előtti napon való fizetést. A számla kiegyenlítését kérjük a távozás napján legkésőbb 12 óráig rendezni. A vendég köteles minden igénybe vett szolgáltatást kifizetni, az összegről a recepció tételes számlát állít ki, az igénybe nem vett szolgáltatások utólagos javítása nem áll módunkban. Helyszínen előre kifizetett szolgáltatás lemondása esetén visszafizetést nem tudunk teljesíteni.
 • Éjszakai pihenőidő: 23:00 és 6:00 között. A megadott idő alatt semmi olyan tevékenység nem folytatható, amely mások pihenését zavarja. Ezen időszak alatt a kapu zárva van. A korlátozást a kemping kivételes esetekben feloldhatja.
 • Kérjük vendégeinket, hogy az észlelt hiányosságokat, hibákat az észleléskor jelentsék be, hogy haladéktalanul elkezdhessük a probléma megoldását.
 • A talált tárgyakat kérjük adják le a recepción.
 • Tüzet rakni TILOS, grillberendezést lehet használni a tűzrendészeti szabályok betartásával.
 • Kempingünkben kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, szelektív hulladékgyűjtést végzünk, kérjük, hogy a szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőkbe helyezzék el a feliratok alapján.
 • Kérjük, ne folytassanak másokat zavaró tevékenységet (látvány, megjelenés, zaj).
 • A strandot a fürdőzők csak saját felelősségükre használhatják. A strand területén horgászni tilos, a horgászat engedélyezett helyét a kempingbezető jelöli ki.
 • Kutyák csak pórázon tarthatóak a kempingben. Az állatoknak rendelkezniük kell a szükséges állatorvosi igazolásokkal, melyeket kérésre köteles a vendég bemutatni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy kedvence ne zavarja a többi vendég pihenését. Az állatért a bejelentp személy felel (egészségügyi állapot, károkozás). Állatok a közösségi helyiségbe, strandra és a vízbe nem vihetők be.
 • A kempingben kiskorú gyermekek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a szülők vagy kísérőik felelnek.
 • A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget. A vendég köteles a kemping felszerelési és berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni. Az ezekben okozott kárért a vendég kártérítési felelősségel tartozik. Harmadi személy részére okozott kárért a kemping nem felel. Nem vállal a kemping felelősséget elemi és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak).
 • Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő kempingezőkre, és az igénybevett kempinghelyet távozáskor hagyják tisztán.
 • A vendgé panaszaival a kempingvezetőhöz fordulhat. A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető megvonhatja a tartózkodási engedélyt és őket a kemping azonnali elhagyására szólíthatja fel. A kemping elhagyását megtagadó vendéggel szemben a Balatoni Hajózási Zrt. hatósági intézkedést vehet igénybe.

 

 Kutyatartás szabályai a kempingben

 

 • Kutya a kemping területén csak megkötve tartható, illetve pórázon vezethető. Félelmet keltő, vagy nagytestű kutya, illetve harci kutyafajta a kempingbe nem vihető be. Erről döntést hozni a kempingvezető joga.
 • A kutya a strand és a játszótér területére, ill. a tóbe nem mehet. A Balatonban való kutyafürdetést a hatóságok bírságolják.
 • A kutyák nem vihetők be a kemping higiéniás létesítményeibe (WC, zuhany, konyha stb.).
 • Kérjük, hogy rendszeresen látogassa meg kutyájával a kemping közelében lévő kutyafuttatásra alkalmas területet. Ha mégis megtörténne, hogy a kutya a kemping területén belül végzi el dolgát, azt zacskóban azonnal szíveskedjen eltakarítani.
 • Nem mindenki kedveli egyformána négylábú kedvenceket, így a békés együttélés érdekében figyeljen arra, hogy kutyája ugatásával ne zavarja vendégtársai nyugalmát.
 • Távozása előtt ne felejtse el parcelláját megtisztítani a kutyatartás maradványaitól.

 

Együttműködését köszöni a Balatoni Hajózási Zrt.!

 

 

 

 

Kedves Vendégeink!

A Sellő Kempingben az egyik legfontosabb célunk a környezettel összhangban lévő életmód kialakítása és fenntartása. Bízunk benne, hogy környezetünk tudatos megóvása mellett valamennyi vendégünk maximálisan jól érzi magát és a későbbiekben visszatér hozzánk. Ezért nagy gondot fordítunk a kemping területének megóvására, gondozására, törekszünk a környezettudatos magatartásra, ökológiai lábnyomunk minimalizálására.

Ennek keretében:

 • nagy gonddal ápoljuk a kemping zöld területeit
 • szelektív hulladékgyűjtést valósítunk meg, valamint palackprést helyezünk ki a palackok, dobozok térfogatának csökkentése érdekében
 • környezetbarát tisztítószereket használunk
 • vizesblokkjaink lámpái mozgásérzékelős időkapcsolóval működnek, ahol még nincs ott feliratokkal emlékeztetjük vendégeinket a környezettudatos magatartásra
 • a térvilágítást energiatakarékos módon alakítottuk ki
 • lehetőség szerint csökkentjük az energiafelhasználást
 • a talaj védelme érdekében vegyszermentes gyomirtást végzünk ill. ökobarát megoldásokra törekszünk
 • a veszélyes hulladékokat (elemek) begyűjtjük és a megfelelő gyűjtőpontokra szállítjuk
 • a zuhanyzókban nyomógombos csaptelepek vannak felszerelve a környezetvédelem érdekében, törekszünk a felhasznált víz mennyiségének csökkentésére
 • fákat, virágokat ültetünk
 • újrahasznosított papírra nyomtatjuk a számláinkat
 • a belső kialakítás során környezetbarát ill. újrahasznosított anyagokat használtunk
 • kisgyermekes családoknak babacsomagot biztosítunk
 • vendégeinket, dolgozóinkat tájékoztatjuk a környezettudatos magatartásról
 • információs anyagokkal tájékoztatjuk vendégeinket a környező túraajánlatokról, bemutatóhelyekről, történelmi értékekről
 • jövőbeni beszerzéseinknél preferáljuk az energia-, és víztakarékos eszközöket és technológiákat
 • a jelenlegi és jövőbeni fejlesztéseinknél is arra törekszünk, hogy azok mindenképpen illeszkedjenek a tájképbe

Reméljük, hogy az idelátogató vendégek akarva-akaratlanul is belekóstolnak a környezettudatos magatartásba és hazavisznek olyan praktikákat, amelyeket hasznosítani tudnak a mindennapi életben.